Er wordt verder gekeken dan de oorspronkelijke klacht. Zo worden niet alleen de symptomen aangepakt, maar ook de oorzaak van de klacht. Dat maakt het herstel (hopelijk) duurzaam. Tweede compliment: er wordt goed samengewerkt met andere disciplines. De logopedist kent heel goed de grenzen van haar specialisme en kennis en stuurt waar nodig me door naar haar collega die juist op dat gebied meer kennis heeft of naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Indien de behandeling bij haar collega/andere specialist is afgerond, pakt zij de vervolgbehandeling weer op. Zo heb je 1 coördinerend behandelaar, hetgeen erg prettig is.