ALGEMENE INFORMATIE

Vergoeding

Verwijzing

Logopedische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico.

De kosten van het eerste consult zijn hoger dan de consulten die volgen i.v.m. het goed in kaart brengen van uw klachten en daarbij behorende hulpvraag.

Logopedische praktijk Ellen Schouten heeft voor de periode van 2020 tot 2022 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de kosten van uw behandeling rechtstreeks worden gedeclareerd aan de zorgverzekeraar en de kosten van het eigen risico door uw zorgverzekeraar bij u in rekening worden gebracht.

Wanneer er geen medische indicatie is voor een logopedische behandeling en er dus geen verwijzing door een huisarts of medisch specialist is verstrekt, dan kunnen de kosten niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Maatwerk in logopedie door samenwerkingsverbanden

Logopedische praktijk Ellen Schouten is gespecialiseerd in volwassenen en kinderen met complexe problematiek.

Wij beperken ons niet tot het uitvoeren van de behandeling maar wij zetten graag een stapje extra om uw doel te bereiken. Zo krijgt u de logopedische behandeling die het beste bij u past, met de aandacht en zorg die daarvoor nodig is.

De praktijk is aangesloten bij de volgende samenwerkingsverbanden:

  • MDS Weert en Topzorg Nederweert
  • ParkinsonNet Weert
  • MS zorg Nederland
  • IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie)

Logopedische Praktijk Ellen Schouten is aangesloten bij het multidisciplinaire samenwerkingsverband MDS Weert en Topzorg Nederweert . Er wordt intensief samengewerkt om u kwalitatieve zorg op maat te bieden in uw directe omgeving of aan huis.

Kwaliteit wordt gewaarborgd

Ellen en Imke staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/raadplegenregister/default.aspx

Aangesloten bij de NVLF

Logopedische praktijk Ellen Schouten aangesloten is bij de NVLF. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief. Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema’s als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

Logopedische praktijk Ellen Schouten heeft een klachtenregeling. Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit in eerste instantie bespreken met de desbetreffende logopediste of met de praktijkhouder, t.w. Ellen Schouten. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) een brochure opgesteld over de klachtenregeling. Kijk voor meer informatie op de website van de NVLF.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Ellen Schouten.